Presentació

Baulacreix som una cooperativa dedicada a promoure el desenvolupament i el benestar de les persones i especialitzada en l’atenció precoç i el desenvolupament dels infants i les seves famílies. Treballem per donar resposta a les necessitats tant terapèutiques com comunitàries de la població infantil des d’un enfocament bio-psico-social.

La nostra cooperativa és un servei referent a la ciutat de l’Hospitalet que dona respostes a les necessitats detectades en l’àmbit de l’atenció a les persones. En formem part un equip interdisciplinari de professionals que plantegem la nostra activitat des d’una perspectiva holística.

Amb una trajectòria de gairebé quaranta anys, a Baulacreix hem iniciat una nova etapa. Ampliem la nostra activitat amb nous projectes vinculats a la prevenció i intervenció terapèutica, a l’àrea educativa i de formació, i a la recerca i la divulgació.

Som un equip interdisciplinari de professionals amb orientació holística i especialització en la primera infància.

Vocació social
Posem les persones al centre de l’organització, tant en l'activitat laboral com en l’atenció que oferim a la comunitat.
Compromís
Creiem en el que fem i sentim que formem part d’un estratègia compartida, encaminada a la consecució d’un objectiu comú.
Diàleg
Escoltem la diversitat d’opinions en cada situació, amb respecte i honestedat, posant en valor la riquesa que suposa ser un equip interdisciplinari.
Proximitat
Ens vinculem, preferentment amb l’entorn proper, establint complicitats i treballant en xarxa en els àmbits de la salut, l’educació i la intervenció comunitària.
Transparència
Utilitzem metodologies adequades per a la gestió de la qualitat dels serveis que oferim i facilitem l’accés a la informació necessària per permetre un control saludable que garanteixi la confiança.
Participació
Promovem espais de reflexió i definició de les estratègies i línies d’actuació de la cooperativa. Participem i ens impliquem, també, en organitzacions de segon i tercer nivell perquè creiem i volem contribuir a la transformació social.

L’equip

Som un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en el desenvolupament de la primera infància amb una orientació holística. En formem part professionals de la psicologia, la psicomotricitat, la neuropediatria, la logopèdia, la fisioteràpia i el treball social amb l’objectiu de garantir una visió global de l’infant i el millor tracte per a les famílies. Cooperem i treballem en xarxa amb els dispositius assistencials d’atenció a la infància: escoles i escoles bressol, pediatres, hospitals, serveis socials, etc. 

María José Duranona

María José és treballadora de Baulacreix. Desenvolupa tasques de recepció, secretaria, i acompanya a les famílies en l’espera al centre Nord i per telèfon. Té formació en gestió administrativa i en recursos humans. Nascuda a l’Uruguay, viu a Catalunya des de 2008. Ha fet tasques de voluntariat al Telèfon de l’Esperança de la “Fundació Ajuda i Esperança”.

Alícia Gómez

L’Alícia és sòcia treballadora de Baulacreix. És també la coordinadora del Centre Nord del CDIAP de la cooperativa. Centra la seva funció a la cooperativa en l’àmbit de l’atenció terapèutica i també realitza tasques de prevenció i treball en xarxa.
És llicenciada en Psicologia per la UB i psicoterapeuta acreditada per la FEAP. Màster oficial i postgrau en Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents per la UB i l’ECPNA, respectivament. Ha cursat un postgrau d’especialització en Psicopatologia Clínica Infanto Juvenil d’Orientació Dinàmica al CHSMB.
L’Alícia va iniciar la seva carrera professional al Centre “Dra. Lydia Coriat” de Buenos Aires, a on va néixer el seu interès pel desenvolupament infantil. Ha realitzat col·laboracions com a docent i terapeuta a l’ONG ‘Atenció precoç solidària – Solidaris amb Bolívia’. És ponent habitual a jornades i activitats formatives sobre atenció precoç. També és tutora de pràctiques del Màster d’Intervenció Professional en Atenció Precoç de la UB.

Eulàlia Gallart

L’Eulàlia és sòcia treballadora de Baulacreix. Centra la seva funció en l’àmbit de l’atenció precoç terapèutica com a fisioterapeuta psicomotricista i terapeuta especialitzada en el primer any de vida. També és la correferent de l’àrea educativa del CDIAP.
És diplomada en Fisioteràpia per la UVIC, postgrau de Fisioteràpia Pediàtrica per la URL i postgrau en Neurodesenvolupament des del Concepte Bobath per l’Hospital Sant Joan de Déu. També és terapeuta psicomotriu per l’AEC i ha complementat la seva formació per acompanyar l’infant i la seva família des d’un enfocament biopsicosocial.
Interessada en tot el que acompanya a la infància, l’Eulàlia col·labora com a tutora de pràctiques del Màster en Fisioteràpia Pediàtrica de les EUG i ha col·laborat també en la formació de fisioterapeutes de la UVic i la URL.

Georgina Díaz

La Georgina és sòcia treballadora i directora tècnica de Baulacreix. Compagina les seves funcions com a terapeuta amb les de planificació, coordinació, lideratge, direcció i organització tècnica i clínica de la cooperativa.
És llicenciada en Psicologia per la URL, postgrau en Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents per l’ECPNA i ha cursat el cicle de formació en Psicologia Clínica i de Tècniques Psicoterapèutiques en el marc de la xarxa pública infanto juvenil a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Està certificada com a psicoterapeuta i per realitzar tasques en activitats sanitàries. També és tutora dels alumnes que cursen pràctiques extracurriculars a la cooperativa.
La Georgina s’ha especialitzat en la prevenció, detecció, diagnòstic i tractament de la petita infància i centra el seu interès en el treball familiar, comunitari i l’atenció terapèutica.

Eduard Díaz

L’Eduard és soci treballador i president del Consell Rector de Baulacreix. També és el correferent de l’àrea social en el Treball Comunitari del CDIAP de la cooperativa.
És llicenciat en Psicologia per la UB, terapeuta psicomotriu per l’AEC i l’UVic, i postgrau en Atenció al Dol i Pèrdues per la UB. També és coordinador del grup de psicomotricistes de l’ACAP, formador i tutor de pràctiques de l’AEC i del Postgrau en Psicomotricitat de la URL. És ponent habitual a jornades i activitats formatives sobre psicomotricitat i atenció precoç.
Té un llarg recorregut de treball en el CDIAP que li ha permès construir una mirada integradora i comprensiva sobre la infància i les maternitats, inspirada en la psicoanàlisi relacional i el constructivisme com a bases teòriques. L’Eduard aposta per oferir una atenció humanitzadora i de qualitat, tant en l’àmbit personal com institucional.

Cristina Bel

La Cristina és sòcia treballadora de Baulacreix. Centra la seva funció a la cooperativa en l’àmbit de l’atenció terapèutica i també realitza tasques de prevenció en infants fins a un any.
És diplomada en Fisioteràpia per les EUG, postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica per la URL i postgrau en Neuropediatria Bobath per a la valoració i tractament dels trastorns sensoriomotors d’origen cerebral per l’Hospital Sant Joan de Déu. També és psicomotricista en la pràctica educativa, preventiva i terapèutica Aucouturier per l’AEC.
La Cristina té una llarga trajectòria com a terapeuta en l’àmbit de l’atenció precoç i s’ha especialitzat en el primer any de vida del nadó, des d’un enfocament biopsicosocial. És ponent habitual a jornades i activitats formatives sobre fisioteràpia pediàtrica, psicomotricitat i atenció precoç. També és tutora de pràctiques del Màster en Fisioteràpia Pediàtrica de les EUG i coautora del llibre ‘Un cambio de mirada. Bebé Prematuro, Familia y Profesionales’. Ha realitzat col·laboracions com a docent i terapeuta a l’ONG Sathi Sansar i Fisios Mundi.

Antoni Bernat

L’Antoni és soci treballador de Baulacreix on exerceix com a psicòleg i psicoterapeuta.
És llicenciat en Psicologia per la UB i postgrau en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents per l’ECPNA. També és psicoterapeuta acreditat per la FEAP.
Treballa des de l’any 1992 com a psicoterapeuta i psicoanalista en atenció privada i serveis públics. És docent col·laborador de l’ECPNA i del Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica de l’associació Apertura de Barcelona.

Anna Portabella

L’Anna és sòcia treballadora de Baulacreix. Centra la seva activitat a la cooperativa en l’atenció terapèutica, la realització d’activitats de prevenció i detecció en escoles bressol i la participació en programes de xarxa d’infància a la ciutat de l’Hospitalet.
És llicenciada en Pedagogia Terapèutica per la UB i postgrau en Patologia del Llenguatge per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
L’Anna té una llarga trajectòria en el camp de l’atenció precoç i el retard o trastorn del llenguatge en les primeres edats.

Amparo Quiroz

L’Amparo és treballadora de Baulacreix. És la neuropediatra de la cooperativa, activitat professional que també desenvolupa a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. També és correferent de l’àmbit de salut del CDIAP de l’Hospitalet.
És llicenciada en Medicina per la UNAN-León, especialitat en Pediatria cursada a l’Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños. També té un màster en Neurologia Pediàtrica per la UAB, que va realitzar a l’Hospital Vall d’Hebron.
L’Amparo defensa que cada persona és diferent i que cal fer el possible perquè ho continuem sent.

Laia Sala

La Laia és treballadora de Baulacreix i desenvolupa la seva tasca a la cooperativa en l’àmbit de l’atenció terapèutica.
És graduada en Psicologia per la UB, menció clínica, màster en Psicologia General Sanitària per la UAB i màster en Atenció Precoç per l’ISEP. Actualment cursa la formació bàsica en Teràpia Familiar Sistèmica a l’escola de Teràpia Familiar de Sant Pau.
La Laia mostra especial interès per l’atenció a la petita infància i l’acompanyament familiar. Compta amb experiència terapèutica amb infants i famílies, principalment en l’àmbit públic de l’atenció precoç. També ha col·laborat com a voluntària amb l’Associació Asperger de Catalunya en activitats de lleure per a infants amb TEA.

Laura Cerrillo

La Laura és treballadora de Baulacreix des d’on realitza tasques d’atenció terapèutica.

És graduada en Logopèdia per la UAB i per la Lessius Hogeschool, postgrau en Teràpia Miofuncional per l’Hospital Sant Pau, máster en teràpies IAA per la UB i màster oficial en Salut Pública i Nutrició Clínica per la UOC. Actualment iniciant doctorat en Psicologia per la UAB.

La Laura s’ha especialitzat en l’estimulació d’àrees de comunicació, llenguatge i funcions orals, amb una llarga trajectòria d’atenció pediàtrica tant en entorns escolars com en serveis de salut i hospitals. Col·labora com a docent a les Escoles Universitàries Gimbernat.

Núria Molas

La Núria és sòcia treballadora de Baulacreix. Centra la seva funció en la coordinació del centre Sud i en l’àmbit de l’atenció terapèutica. També és la correferent de l’àmbit de salut del CDIAP.
Llicenciada en Psicologia Clínica per la UB, postgrau en Clínica per a nens i adolescents per l’ECPNA i en Assistència en Salut Mental per la Fundació Nou Barris. També és psicoterapeuta acreditada per la FEAP.
Té una dilatada experiència clínica en el món de l’atenció a la infància i les seves famílies. És docent de l’ECPNA i ha col·laborat en diversos seminaris sobre diagnòstic i atenció a la infància. També exerceix com a tutora de pràctiques dels estudiants de psicologia i del Màster d’Intervenció Professional en Atenció Precoç de la URL. Actualment coordina el taller “Ja tenim un fill” adreçat a mares, pares i nadons en l’àmbit de la prevenció.

Pere Casanovas

El Pere és treballador de Baulacreix on desenvolupa tasques gerencials i assumeix la responsabilitat de les àrees d’economia i finances, recursos humans i empresa.
Diplomat en Ciències Empresarials per la UB i Grau en Administració i Direcció d’Empreses per la UVic, el Pere compta amb una trajectòria professional consolidada en empreses del tercer sector. També exerceix com a docent en l’àmbit de l’Economia Social i participa de projectes cooperatius d’autogestió i d’economies transformadores.

Rosa Meseguer

La Rosa és treballadora de Baulacreix a on centra la seva tasca professional en l’àmbit de l’atenció terapèutica.
Diplomada en Fisioteràpia per la URV i màster en Fisioteràpia Infantil per la URL. També és terapeuta especialista en la pràctica psicomotriu per l’AEC amb la voluntat de millorar aspectes de la seva pràctica professional com la comunicació no verbal, l’escolta activa, la capacitat empàtica o la relació entre el cos i les emocions.
Els darrers anys ha desenvolupat la seva experiència laboral formant part d’equips multidisciplinaris d’atenció precoç i atenent principalment a infants entre els zero i els tres anys i les seves famílies.

Ruth Magín

La Ruth és treballadora de Baulacreix on desenvolupa tasques de treball social i d’acompanyament en el procés d’acollida al CDIAP de la cooperativa. També és la correferent de l’àrea social en el Treball Comunitari del CDIAP.
Diplomada en Treball Social per la UB, postgrau en Mediació Familiar i tècnica en Integració Social, ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit de la infància i les persones amb diversitat funcional.

Sílvia Aznar

La Sílvia és sòcia treballadora de Baulacreix on centra la seva activitat en l’àmbit de l’atenció terapèutica i l’àmbit de la prevenció amb els agents educatius de la zona, principalment pediatria i escoles bressol.
És llicenciada en Psicologia per la UB, postgrau d’Atenció Precoç per l’ISEP i psicoterapeuta psicoanalítica per la FEAP.
Té una trajectòria de més de deu anys com a psicòloga i psicoterapeuta i participa de forma habitual a jornades i congressos.

Sílvia Liria

La Sílvia és treballadora de Baulacreix on desenvolupa la seva feina com a adjunta del departament de gerència. S’encarrega de tasques de secretaria i administratives. Tant la podem trobar al centre Nord com al centre Sud.

Mònica Druguet

La Mònica és sòcia treballadora i secretària del Consell Rector de Baulacreix. Centre la seva activitat a la cooperativa com a psicoterapeuta i actualment exerceix com a responsable de comunicació.
És doctora en Psicologia per la UB i ha cursat el cicle de formació en Psicologia Clínica i Tècniques Psicoterapèutiques en el marc de la xarxa pública infanto juvenil a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Màster oficial i postgrau en Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents per la UB i l’ECPNA, respectivament. També és psicoterapeuta psicoanalista acreditada per la FEAP i participa en el disseny i l’elaboració dels projectes d’innovació de la cooperativa.
La Mònica va començar a treballar com a terapeuta a l’Hospital Sant Joan de Déu i fa catorze anys que desenvolupa les seves inquietuds professionals a Baulacreix. Paral·lelament, ha col·laborat amb la Unitat de Medicina Materno Fetal de l’Hospital Vall d’Hebron, publicant diversos articles sobre dol perinatal.

Iolanda Pujals

La Iolanda és sòcia treballadora i membre del Consell Rector de Baulacreix. Centra la seva funció, principalment, en l’atenció terapèutica i de docència de la cooperativa. També és la correferent de l’àrea educativa del CDIAP.
És llicenciada en Ciències de l’Educació per la UB i Màster en Audició i Llenguatge per la UB. També imparteix classes al Grau Superior Presencial d’Educació Infantil del centre oficial de Formació Professional, IFP.
La Iolanda s’ha especialitzat en el desenvolupament del llenguatge en infants i els seus trastorns. El que més gaudeix de la seva professió és ajudar en el desenvolupament i el benestar dels infants i les seves famílies.

Míriam Roqueta

La Míriam és treballadora de Baulacreix des d’on realitza tasques de detecció, prevenció i atenció terapèutica.
És llicenciada en Psicologia, itinerari de psicologia clínica i de la salut, per la UAB i màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica per l’ACCEP.
La Míriam mostra interès i s’ha especialitzat en el desenvolupament i la constitució de l’infant, amb una àmplia trajectòria centrada en l’atenció de la petita infància i l’acompanyament a les seves famílies.

Isaac Penalba

L’Isaac és treballador de Baulacreix i centra la seva funció a la cooperativa en l’àmbit de l’atenció terapèutica.
És graduat en Psicologia per la UB, amb menció clínica, màster en Psicopatologia Clínica per la URL i actualment cursa el Màster oficial i postgrau en Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents per la UB i l’ECPNA, respectivament.
L’Isaac també ha estat col·laborador del Grup de Recerca de Parella i Família de la URL, des d’on va participar en la revisió del test Pota Negra sobre temes com l’adopció i l’aferrament.

José Cerro

El José és treballador a Baulacreix i centra la seva funció a la cooperativa en l’àmbit de l’atenció terapèutica.
Graduat en Psicologia, amb menció clínica, per la URL, màster en Atenció Precoç i màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Actualment és doctorand al programa DIPE i ha desenvolupat la seva carrera professional en l’atenció infanto-juvenil.
Nascut a L’Hospitalet, té una vinculació molt forta amb aquesta ciutat i una gran vocació pel treball amb les famílies i la petita infància.

Lucía Sánchez

La Lucía és sòcia treballadora de Baulacreix. Centra la seva funció a la cooperativa en l’àmbit de l’atenció terapèutica i també realitza tasques de prevenció i treball en xarxa.
És llicenciada en Psicologia, especialitat clínica, per la UB i ha cursat el Postgrau Teòric Clínic en Psicopatologia del Nen, Adolescent i Família des de la Perspectiva Relacional i Psicoanalítica per la FETB. També té formació específica en atenció precoç al Centre de Neuropsicobiologia de l’Hospital del Mar.
Té una llarga trajectòria en atenció precoç, infància i família i ha desenvolupat tasques d’investigació a la Facultat de Psicologia de la UB. També ha publicat diversos articles i és coautora del llibre ‘Un cambio de mirada. Bebé Prematuro, Familia y Profesionales’. És ponent a congressos, jornades i activitats formatives sobre petita infància i famílies.

Marcela Schrebler

La Marcela és treballadora de Baulacreix i centra la seva tasca a la cooperativa en l’àmbit de l’atenció terapèutica.
Llicenciada en Psicologia per la PUC, màster en Atenció Precoç per L’ISEP i postgrau en Transtorns Emocionals Infantils i Juvenils per la UAB. Actualment és doctoranda a la UB on investiga sobre el retraïment social en els primers dos anys de vida.
La Marcela compta amb experiència en l’atenció psicològica a infants i famílies, en l’àmbit hospitalari, en treball en UCI neonatal i pediàtrica, i en l’atenció precoç tant en l’àmbit públic com privat.

Mariona Arnaiz

La Mariona és sòcia treballadora de Baulacreix on exerceix de responsable del sistema de gestió de qualitat i ofereix atenció terapèutica a infants i a les seves famílies.
Llicenciada en Psicologia, branca clínica, per la UAB i màster en Psicologia Clínica i en Psicoteràpia per la UdG. També ha cursat el cicle de formació en Psicologia Clínica i de Tècniques Psicoterapèutiques en el marc de la xarxa pública infanto juvenil a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Participa en el disseny i desenvolupament de programes d’atenció precoç i és referent de les rotacions lliures de residents en Psicologia Clínica (PIR), de la Unitat de Docència del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
La Mariona gaudeix del treball pel desenvolupament i el benestar dels infants i les seves famílies en el si de la xarxa pública i per això segueix formant-se en aquest àmbit i aprenent cada dia de L’experiència d’aquesta tasca tan enriquidora.

Marta Reig

La Marta és treballadora de Baulacreix des d’on exerceix la seva professió de logopeda en l’àmbit de l’atenció terapèutica.
És graduada en Logopèdia per la UAB i màster en Neurologopèdia per l’EPL de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Els darrers anys ha desenvolupat la seva tasca professional en el tractament infantil dins del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i a l’EPL de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Té una mirada global de les capacitats dels infants, que potencia l’adquisició del llenguatge, la parla i l’alimentació, i acompanya les seves famílies en el procés maduratiu i evolutiu dels infants, afavorint la comunicació i relació entre ells.

Thais Pino

La Thais és treballadora de Baulacreix. La seva tasca a la cooperativa se centra a acompanyar a les famílies en l’espera al centre i per telèfon. També s’encarrega de tasques de secretaria.

La nostra història

L’atenció precoç va néixer durant els anys setanta com una intervenció terapèutica orientada als infants amb alguna discapacitat. En la dècada dels vuitanta, els models d’intervenció adreçats als infants es coneixien amb el terme ‘estimulació precoç’ i responien a un concepte medicalitzat amb finalitat rehabilitadora i assistencial. Va ser durant aquests anys, els vuitanta, quan l’atenció precoç es va anar fent extensiva a tots els infants que presentaven un trastorn en el seu desenvolupament o mostraven el risc de partir-lo.

1981

Els orígens de la cooperativa que avui coneixem com a Baulacreix els trobem l’any 1981, sota la denominació de ‘Servei d’estimulació precoç de l’Hospitalet’. Ubicades al que ara coneixem com a Escola Infantil l’Espiga, la fisioterapeuta Asunción Aracil, que després va ser la neuropediatra del servei durant molts anys, la psicòloga Manoli Fernández i la treballadora social Margarita Pradell van iniciar l’activitat.

1983

Dos anys més tard, el 1983, ja hi havia un equip de treball estable format per la Manoli, la Margarita, l’Asunción, la també psicòloga Ester Jaulent i la neuropediatra Isabel Lorente. L’espai de treball s’havia traslladat a la Llar d’Infants El Passeig i el servei depenia del Departament de Sanitat i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i era gestionat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

1985

El juliol de 1985 es va crear el Programa Sectorial d’Estimulació Precoç a Catalunya. En aquell moment ja existien al territori trenta centres, sorgits de la iniciativa social i privada, a on els infants podien ser atesos. La creació d’aquest programa juntament amb la feina feta per la ja existent Coordinadora d’Equips d’Atenció Precoç va suposar un gran impuls pel sector i va contribuir a la seva consolidació.

1990

Més tard, ja a la dècada dels noranta, la Coordinadora va donar lloc a allò que avui coneixem com a Associació Catalana d’Atenció Precoç, l’ACAP, a la creació de la qual van participar l’Asunción Aracil i la Manoli Fernández.

1994

L’any 1994 l’equip es  va constituir com a cooperativa: Baula, CDIAP de l’Hospitalet, SCCL. Les cinc sòcies fundadores van ser l’Anna Jové, l’Asunción Aracil, la Carme Santaló, la Manoli Fernández i  Margarita Pradell. En aquell moment l’atenció es feia a un pis del carrer Campoamor, cedit per l’Ajuntament, ja que el servei havia crescut i la Llar d’Infants El Passeig s’havia quedat petita. Pocs anys després, el pis de Campoamor també es va quedar petit i els pares i mares usuàries van començar a pressionar l’Ajuntament perquè el servei es pogués oferir a un local més gran, més cèntric i en millors condicions.

1997

L’any 1997 es va constituir la Unió Catalana de Centres per al Desenvolupament Infantil i l’Atenció Precoç, UCCAP, en resposta a la demanda dels CDIAP de legitimar un interlocutor representant del sector davant de les administracions públiques i institucions. La creació de la UCCAP va ser impulsada des de l’ACAP. La Manoli Fernández, sòcia fundadora de Baulacreix, va presidir la UCCAP entre el 1996 i el 2003.

2002

L’any 2002 vam inaugurar un dels dos locals actuals de Baulacreix, cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet. És el que ara coneixem com a Centre Sud i està ubicat als baixos de l’Avinguda Carrilet 137. 

2008

Amb la voluntat d’acostar-nos a la població de la zona nord de la ciutat, el 2008 decidim obrir un altre local que funcioni com a antena del CDIAP i que ens permeti atendre la població infantil d’aquesta àrea. És el local que avui coneixem com a Centre Nord i que vam obrir en un inici al carrer Primavera del barri de La Florida. A més, l’any 2008 el servei fa vint-i-cinc anys. De les cinc professionals que van atendre una cinquantena de famílies el primer any, hem passat a ser un equip de vint professionals i oferim atenció a 860 infants i les seves famílies.

2014

El 2014 traslladem el Centre Nord a l’actual ubicació del carrer Dr. Ramon Solanich i Riera. Des d’allà s’atenen aquell any a quatre-cents infants i les seves famílies dels barris nord de l’Hospitalet: Sanfeliu, Pubilla Cases, Can Serra, La Florida i Collblanc. Les noves instal·lacions, una aposta de futur de la cooperativa, són més adequades per oferir el servei.

2018

El 2018 suposa un punt d’inflexió per la cooperativa que es reflecteix, d’entrada, en un canvi de nom. Passem d’anomenar-nos ‘Baula, CDIAP de l’Hospitalet’ a identificar-nos com a Baulacreix, el nostre nom actual. Un canvi que ja reflecteix l’actual voluntat de creixement de la cooperativa i que ens ha de portar a ampliar les nostres línies de negoci.

2020

Ens trobem en ple procés de creixement. Després de 37 anys d’activitat ja som 11 persones sòcies i 17 treballadores que atenem a prop de 1600 infants i a les seves famílies anualment. L’any 2020 renovem la nostra imatge gràfica, llancem un nou web i ens estrenem a xarxes socials. També explorem noves vies de negoci i iniciem nous projectes de ciutat. Els 11 socis impulsors d’aquesta nova etapa som: Alícia Gómez, Anna Portabella, Antoni Bernat, Cristina Bel, Eduard Díaz, Georgina Díaz, Iolanda Pujals, Lucía Sánchez, Mariona Arnaiz, Mònica Druguet i Núria Molas.

Transparència

Baulacreix som una cooperativa de treball associat alineada amb els principis i els valors del cooperativisme a Catalunya. Entenem la gestió democràtica i la transparència com a pilars fonamentals sobre els quals construir el desenvolupament del nostre projecte laboral i les intervencions que duem a terme amb infants, les seves famílies i la comunitat que ens envolta. 

Les nostres sinèrgies

Àmbit de l’atenció precoç

L’Associació Catalana d’Atenció Precoç agrupa als i les professionals que treballen als CDIAP de tota Catalunya. Baulacreix hi participa de forma activa des dels seus inicis.

La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç és la federació que agrupa i interlocuta amb les institucions en nom dels CDIAP. Baulacreix és una de les entitats impulsores i a l’actualitat forma part de la Junta Directiva.

El GAT és una federació estatal que agrupa als i les professionals de l’atenció precoç. Baulacreix hi participa a través de l’organització catalana ACAP.

La Xarxa de CDIAPs, que aplega un total de 86 centres distribuïts per tot el territori, és una eina de coordinació entre els i les professionals dels diferents centres d’atenció precoç.

Àmbit institucional

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Baulacreix té una estreta relació amb el Departament Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya motivada per la seva activitat principal en la gestió del CDIAP de la ciutat de l’Hospitalet. 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Baulacreix desenvolupa la seva activitat principal a L’Hospitalet de Llobregat i manté una relació estreta amb l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, per tal de detectar necessitats entre la població infantil i impulsar projectes per donar-hi resposta. 

Àmbit cooperatiu

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Baulacreix, com a cooperativa de treball, aposta per l’enfortiment de l’economia social i el cooperativisme com a organització empresarial formant part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i participant en les seves activitats quotidianes. 

La Sectorial d’Iniciativa Social

Baulacreix participa a la Comissió de Gestió de la Sectorial d’Iniciativa Social i dona suport a les iniciatives que duu a terme per defensar els interessos dels usuaris i usuàries representats, en aquest cas famílies i infants amb trastorns del desenvolupament i/o risc de patir-los.

La Confederació

La Confederació representa a les entitats no lucratives que ofereixen serveis a les persones a Catalunya. Baulacreix col·labora amb aquesta organització, que aplega a més de 1200 entitats de tot el territori. 

Taula del Tercer Sector

La Taula que és  la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa a les Federacions i grans Organitzacions del Tercer Sector Social. Baulacreix participa en tant que entitat federada en la FCTC.

Àmbit dels col·legis professionals

El Col·legi és l’espai de representació col·lectiva que actua com a veu i referent dels i les professionals de l’àmbit del treball social a Catalunya. Baulacreix hi participa de manera activa a comissions, activitats formatives i a l’espai de supervisió de casos.

El Col·legi representa la figura del logopeda i la seva expertesa en relació a la prevenció, avaluació i tractament dels trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu.  Baulacreix participa i gaudeix de l’oferta formativa que ofereix l’entitat. 

El Col·legi és l’organització de serveis i suport per protegir i defensar la professió de la fisioteràpia i els seus professionals. Baulacreix participa i es beneficia de l’oferta formativa que ofereix l’entitat. 

El Col·legi és l’espai professional que actua com a frontissa de l’espai acadèmic i l’espai públic, amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de les intervencions professionals en l’àmbit de la psicologia. Els i les professionals de Baulacreix assisteixen habitualment a les propostes formatives que ofereix el Col·legi. 

El Col·legi és la corporació dedicada a defensar els interessos col·lectius de la professió mèdica i, alhora, vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la seva salut. Per a Baulacreix és la font d’informació i referents principal en l’àmbit mèdic.

Àmbit formatiu

Baulacreix és un dels centres de referència de pràctiques per a l’alumnat de les facultats dedicades als àmbits de la psicologia, logopèdia, atenció precoç, psicomotricitat o fisioteràpia pediàtrica, entre d’altres. 

Acollim alumnat de les principals universitats catalanes: Blanquerna, Universitat de Barcelona, Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà i de l’Associació per l’Expressió i la Comunicació

A més, també som centre referent de les rotacions lliures de residents en Psicologia Clínica (PIR), de la Unitat de Docència Parc Sanitari de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Àmbit local

Un dels principals projectes de la cooperativa és la gestió del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) de la ciutat de L’Hospitalet. L’equip interdisciplinari de Baulacreix està en permanent contacte amb altres agents de la ciutat amb l’objectiu de coordinar esforços i crear sinèrgies per oferir la millor atenció als infants i les seves famílies. Tant sigui en l’àmbit preventiu, en tot allò que té a veure amb la detecció i el diagnòstic o en l’evolució i el tractament de cada situació i cas concret. 

Baulacreix treballa de manera coordinada amb els i les professionals dels dispositius de salut, educació i serveis socials de l’Hospitalet de Llobregat: