Desenvolupament dels sons de la parla. Etapes per edats.

RESUM: La parla és un important ítem en el desenvolupament infantil. Conèixer més sobre les darreres actualitzacions respecte al seu desenvolupament per edats és imprescindible per detectar dificultats i poder abordar-les precoçment.  La gran varietat de sons que formen el […]

RESUM: La parla és un important ítem en el desenvolupament infantil. Conèixer més sobre les darreres actualitzacions respecte al seu desenvolupament per edats és imprescindible per detectar dificultats i poder abordar-les precoçment. 

La gran varietat de sons que formen el nostre repertori de parla es desenvolupen majoritàriament entre els 2 i els 5 anys, important moment evolutiu on també es consolida paral·lelament les bases del llenguatge i fins i tot de la deglució madura. Com a logopedes, professionals sanitàries dins l’àmbit pediàtric, cal que distingim sis etapes de desenvolupament segons els darrers autors especialitzats en articulació com Franklin Susanibar  o Irene Marchesan.  

         Aquestes sis etapes de desenvolupament de parla són:

  1. Primera etapa de sons: Entorn als 2 anys es desenvolupen les cinc vocals del nostre repertori de parla (a, e, i, o, u) i les seves possibles combinacions vocàliques (ae, io, ei, ou, etc.)
  1. Segona etapa de sons: Entorn als 3 anys apareixen les primeres consonants orals (p, t, k) i les primeres nasals (m, n). D’aquí que les primeres produccions infantils puguin ser papa, tete, caca, mama o nene, entre moltes altres.
  1. Tercera etapa de sons: Entorn als 3 anys i mig apareixen nous sons consonàntics, que tots ells tenen la particularitat que són sons sonors i que tots ells impliquen la vibració dels plecs vocals (b, d, g). Apareixent així paraules combinades com: bebè, dit o gat.
  1. Quarta etapa de sons: Entorn als 4 anys apareixen els sons que anomenem fricatius i que impliquen un cert control de l’aire en el seu pas per la boca o cavitat oral (f, s, z, x). Apareixent així el “sí” en comptes del “ti” i la paraula “foca” en comptes de “poca”.
  1. Cinquena etapa de sons: Entorn als 4 anys i mig apareixen els sons líquids relacionats amb la ela (l, ll i grups consonàntics). Dintre d’aquest grup trobaríem la pl, bl, fl, gl i cl. On poc a poc, els infants aconsegueixen marcar síl.labes com “pla” en comptes de “pala”, sense la necessitat d’afegir una vocal entre les consonants per facilitar la tasca.
  1. Sisena etapa de sons: Entorn als 5 anys i mig apareixen els darrers sons, anomenats ròtics i relacionats amb la erra (r, rr i grups consonàntics). Dins del grups consonàntics trobem pr, br, fr, dr, tr, gr i cr. On poc a poc, els infants deixen de confondre’s dient “pla” quan poder volen dir “pra”. Finalment, la erra múltiple implicarà una nova característica completament diferent als sons anteriors, la vibració de la punta de la llengua. 

Com a pares, davant de qualsevol dubte o dificultat detectada no dubteu en consultar a la vostra escola o pediatra per poder fer la derivació oportuna al CDIAP. Essent important valorar sempre si els errors són puntuals, fàcilment autocorregibles i comprensibles per l’edat, o bé i pel contrari els errors són freqüents, difícilment autocorregibles i d’una amplia quantitat de sons alterats. Sobretot en aquest segon cas, segurament serà necessària una estimulació per part d’una logopeda.

Laura Cerrillo Gil