Sessions clíniques de formació continuada PEDIATRIA – CDIAP

Proposta formativa en format de sessions clíniques sobre les següents temàtiques: alimentació i ritmes de la son, lactància i construcció del vincle, la parla i la importància de l’alimentació, els signes d’alarma i diagnòstic diferencial en trastorns de zero a un any, trastorns del llenguatge i TEA. 

Consolidant una trajectòria de coordinacions a partir de casos clínics amb els equips de pediatria i el CDIAP, s'ha iniciat una nova modalitat de coordinació entre els serveis. S'organitzen activitats formatives en format de sessions clíniques on es profundizar en temàtiques específiques de la petita infància tant a nivell teòric però també a partir de petites vinyetes que il·lustren la pràctica clínica.

A qui va dirigit

Professionals de pediatria, infermeria, neuropediatria, psicologia, logopèdia, fisioteràpia, treball social. 

Objectius

Proposta formativa en format de sessions clíniques sobre  temàtiques com: alimentació i ritmes de la son, lactància i construcció del vincle, la parla i la importància de l’alimentació, els signes d’alarma i diagnòstic diferencial en trastorns de zero a un any, trastorns del llenguatge i TEA.

Metodologia

Cada intervenció anirà acompanyada d'un suport visual amb power-point que inclou, si es creu oportú,  fotografies, videos , etc. per ajudar a entendre l'exposició teòrica i pràctica. 

Posteriorment s'obrirà un espai de debat per ampliar, clarificar, especificar la informació que s'ha donat. 

Docents

Professionals de l’equip de Baulacreix. Professionals de diferents disciplines, per oferir una mirada amplia i global;  amb una llarga trajectòria en la prevenció i detecció dels signes d’alarma, com així també en l’atenció clínica dels infants de 0 a 3 anys. 

Tornar