Seminari sobre la tècnica i metodologia d’observació a l’aula de l’escola bressol

Formació adreçada a mestres i educadores d’escoles bressol per tal que, mitjançant la meodologia de l’observació, puguin detectar i derivar els infants que presentin trastorns del desenvolupament o risc de patir-ne.

La formació de les mestres i educadores és una acció amb un gran potencial per millorar la qualitat de l’atenció als infants i per afinar la detecció i derivació dels infants que presentin trastorns del desenvolupament, o risc de patir-ne.

A qui va dirigit

A les mestres i educadores de les escoles bressol.

Objectius
  • Aplicar la metodologia de l’observació dins del treball pràctic amb els nens
  • Constatar mitjançant el sistema d’observació de les produccions dels nens, el moment maduratiu de l’infant.
  • Entendre les manifestacions dels nens i dels educadors en el marc de pràctica pedagògica.
  • Incidir, a través de l’observació, en el procés formatiu personal dels educadors
Metodologia

Es realitzaran 9 sessions formatives que inclouran:

  • Dinàmiques grupals en les quals vivenciar els efectes i dificultats de l’observació.
  • Observació de diferents situacions educatives dins la Llar.
  • Anàlisi de vídeos de les situacions escollides.
  • Registre escrit de les observacions. Anàlisi.
  • Reflexió sobre el procés.

En total seran 15 h de formació. 

Docents

Professionals de l’equip de Baulacreix. Professionals de diferents disciplines, per oferir una mirada amplia i global;  amb una llarga trajectòria en la prevenció i detecció dels signes d’alarma, com així també en l’atenció clínica dels infants de 0 a 3 anys. 

Tornar