La psicomotricitat en l’atenció precoç: fonaments, estratègies i aplicació

Proposta formativa per conèixer els principals conceptes teòrics en què es fonamenta la pràctica psicomotriu així com les particularitats de la psicomotricitat relacional aplicada als CDIAP. 

Parar atenció a l'expressivitat motriu del nen com a indicador del seu psiquisme. En un moment en què encara no s'ha construït el llenguatge verbal, el cos és el principal instrument de la relació amb el Món, és a dir, amb l'Altre, i per tant, no només com i quan es mogui el nen, sinó la qualitat d'aquest moviment dirà alguna cosa de l’infant com a subjecte. 

Així entès l'infant com a ésser d'acció, la pràctica psicomotriu serà una estratègia útil per a qualsevol infant com a eina per afavorir la maduració psíquica a partir de l'actuació sobre la tonicitat muscular i conseqüentment les emocions viscudes; i des d'aquestes adquirir la distància necessària sobre les accions per accedir a la construcció del símbol i del pensament.

Aquest curs d’especialització en la pràctica psicomotriu en atenció precoç, engloba tres vessants formatives. Una part teòrica en què treballarem des del concepte de com pensem el cos, als paràmetres de l'observació psicomotriu, al material i elements de la sala, als criteris per constituir grups entre altres. Una part vivencial per tal d'experimentar el cos i els materials i prendre consciència de la disponibilitat corporal, física i psíquica. I una part clínica per treballar a partir de casos clínics i les diferents modalitats d'atenció des d'una perspectiva psicomotriu (individual i grupal)

A qui va dirigit

Als professionals que es dediquen a la petita infància amb ganes de profunditzar en l’abordatge psicomotriu.

Objectius
  1. Sensibilitzar en el coneixement de les particularitats de la psicomotricitat relacional aplicada en un CDIAP
  2. Conèixer els principals conceptes teòrics en els quals es fonamenta la pràctica psicomotriu, des d’una orientació dinàmica i relacional.
  3. Conèixer les característiques del sistema d’actituds i d’accions pròpies del psicomotricista en la seva intervenció.
  4. Experimentar alguns dels principis i actituds a partir de propostes de treball corporal.
Metodologia

Aquest curs s’organitza en diferents sessions i cada sessió integra tres vessants formatives. Una part teòrica en què treballarem els fonaments teòrics de l’abordatge psicomotriu. Una part vivencial per experimentar el cos i els materials i prendre consciència de la disponibilitat corporal, física i psíquica. I una part clínica per treballar a partir de casos clínics i les diferents modalitats d'atenció (individual i grupal) des d'una perspectiva psicomotriu.

Durada de 5 hores.

Docents

Professionals de l’equip de Baulacreix. Professionals de diferents disciplines, per oferir una mirada amplia i global;  amb una llarga trajectòria en la formació i pràctica psicomotriu en la petita infància. 

Tornar