El paper de l’alimentació en el desenvolupament d’altres funcions

Aquesta formació vol donar a conèixer la importància de l’alimentació infantil en el desenvolupament global dels infants per tal que els professionals puguin incorporar en la seva consulta diària un seguit d’estratègies per aconseguir uns hàbits alimentaris òptims. 

Treballem des d’una perspectiva bio-psico-social i oferint mirada holística del desenvolupament infantil. En aquest curs, profunditzarem en el coneixement de la importància de l'alimentació infantil en el desenvolupament global dels infants  i incorporar a la consulta diària estratègies per aconseguir uns hàbits alimentaris òptims.

A qui va dirigit

Als professionals que es dediquen a la petita infància i Fisioterapeutes, Psicòlegs, Pediatres, Mestres, Mestres d’educació especial, i titulacions afins. 

Objectius

Objectiu general

Conèixer la importància de l'alimentació infantil en el desenvolupament global dels infants i incorporar a la consulta diària estratègies per aconseguir uns hàbits alimentaris òptims.

Objectius específics

  • Conèixer i incorporar a l’activitat diària les estratègies per afavorir la lactància materna. 
  • Conèixer  les implicacions que l’alimentació té sobre la construcció del vincle mare-fill.
  • Conèixer la relació existent entre l'alimentació i els ritmes de la son.
  • Conèixer la importància de l'alimentació en el desenvolupament de la parla a la infància.
Metodologia

Cada sessió anirà acompanyada d'un suport visual amb power-point que inclou, si es creu oportú, fotografies, vídeos, etc. per ajudar a entendre l'exposició teòrica. Posteriorment s'obrirà un espai de debat per ampliar, clarificar, especificar la informació que s'ha donat. 

Docents

Professionals de Baulacreix 

Tornar