El desenvolupament dels infants de zero a vint-i-quatre mesos

Els dos primers anys de vida són essencials pel desenvolupament del nadó. Mitjançant la relació amb les seves figures de referència, se'ls pot proporcionar les situacions i l'entorn adequats per tal d'afavorir el desenvolupament de les seves capacitats i potencialitats tant a nivell motriu, com cognitiu i emocional. En aquest taller reflexionarem sobre quin tipus de jocs i activitats podem fer amb el nostre infant per tal d'afavorir i facilitar el seu desenvolupament.

A qui va dirigit

A pares, mares o cuidadors principals d’infants fins a dos anys. 

Objectius
  • Conèixer el desenvolupament psicomotriu normal dels dos primers anys de vida i tot el que implica el cos del nadó en relació amb la maduració del sistema nerviós central. 
  • Conèixer la Influencia del cos en la seva formació com a individu, el vincle afectiu i el contacte corporal com a mitjà de comunicació amb l’altre (el fet de tocar i ser tocat). 
  • Conèixer estratègies per tal d'afavorir el desenvolupament de les capacitats i potencialitats del nadó, tant a nivell motriu, com cognitiu i emocional, durant les activitats de la vida diària.
Metodologia

El taller anirà acompanyada d'un suport visual amb power-point que inclou, si es creu oportú, fotografíes, vídeos, etc. per ajudar a entendre l'exposició. 

Tornar